LOP-stuwen

Waterschap Brabantse Delta is bezig met een project betreffende LOP-stuwen (LOP = Landbouw Ontwikkelingsproject). Deze stuwen worden aangepast door er een ‘knijpgat’ in te maken. Dit heeft onder andere het gevolg dat er later hoeft te worden beregend op percelen. Een ander voordeel is dat na de aanpassing afvoerpieken als gevolg van hevige neerslag in de haarvaten van het watersysteem worden vastgehouden. Wateroverlast in lager gelegen delen van het gebied wordt zo voorkomen.  Eventuele mankementen aan deze stuwen worden in dit project opgepakt en verholpen. Bartels Montage heeft de uitvoerende rol hierbij. Voor de uitvoering op locatie is een compleet uitgeruste 4×4 beschikbaar.