Certificeringen

Bartels Montage is een volledig gecertificeerde onderneming met VCA en ISO 9001 als basis. Daarnaast beschikt ons bedrijf over een groot aantal andere certificaten en kwaliteitskeurmerken. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers staan hierbij centraal. Zo waarborgen we de continuïteit en kwaliteit van onze werkzaamheden. Dat is weer goed voor onze klanten en de klanttevredenheid.

Bartels heeft een integraal arbo- veiligheids- en gezondheidsbeleid.  Dit betekent dat we veel waarde hechten aan veilige werkomstandigheden, gezondheid  en welbevinden van onze medewerkers.  Daarbij is ook aandacht voor duurzaamheid en milieu. We leggen de lat hoog om onze dienstverlening naar het juiste niveau te tillen.  Een veiligere en gezondere werkomgeving is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Voldoen aan wet- en regelgeving
Onze werkzaamheden voeren we uit binnen de vastgestelde normen, richtlijnen en wet- en regelgeving. Met alle voordelen van dien. Zo is er minder kans op (bijna-) ongevallen,  calamiteiten en arbeidsongeschiktheid.  Veilige werkomstandigheden hebben een positief effect op de continuïteit en kwaliteit van onze werkzaamheden. Daar profiteren onze klanten van.

Kwaliteitsborging ISO
We doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van onze werkzaamheden te borgen.  Bijvoorbeeld door te zorgen voor processen die een maximaal rendement opleveren.  Dat geeft onze klanten de garantie dat we werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitvoeren en de kosten zo laag mogelijk houden. Dankzij goed inzicht in onze processen signaleren we eventuele problemen op tijd. Zo voorkomen we toekomstige fouten zoveel mogelijk.

Bartels montage bezit de volgende certificaten:

ISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagementsysteem

Het innoveren en het stimuleren van procesverbetering zijn twee van de belangrijkste managementtaken. ISO 9001 is een methodiek die hiervoor een kader biedt.
Organisaties die een procesmodel definiëren en op kritische punten in het proces controlemomenten inbouwen, slagen erin te innoveren en het rendement van de bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren. Kiwa heeft jarenlange ervaring met het inzichtelijk maken en structureren van alle relevante (deel)processen in organisaties. Samen met onze kennis van uiteenlopende markten kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij certificering van ISO 9001.

Voor wie?

ISO-certificatie is voor veel organisaties een onmisbaar verbeterinstrument. Het legt problemen op het gebied van communicatie en onduidelijkheid omtrent verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures haarfijn bloot. En dat zijn nu vaak nét de punten waarop het beter kan bij organisaties. Werken aan ISO-certificatie is -kortomwerken aan procesbeheersing en continue verbetering.

Wanneer is het nodig?

Allereerst biedt het klanten zekerheid, omdat zij erop kunnen vertrouwen dat werkzaamheden volgens afspraak plaatsvinden. Dat betekent óók dat er minder controles nodig zijn. Certificatie draagt ook bij aan een efficiënte, overzichtelijke organisatie. Het bewijst dat het kwaliteitmanagementsysteem van een bedrijf voldoet aan de gestelde normen. Daarmee is de bedrijfsvoering overzichtelijker, efficiënter en beter controleerbaar. ISO 9001-certificatie versterkt als marketing instrument de concurrentiepositie van een organisatie. Het is de aangewezen manier om kwaliteit herkenbaar te maken en onderscheid te creëren met niet-gecertificeerde sectorgenoten. Bovendien vragen zowel de markt als overheden steeds vaker expliciet naar ISO-certificering.

Processtappen

Werkwijze
De certificatie start met een beoordeling van de documentatie door Kiwa en het opstellen van een werkplan voor de audit. Aan de hand van het werkplan evalueert het auditteam van Kiwa de organisatie door middel van interviews met de betrokken functionarissen. De resultaten worden vastgelegd in een rapport. Bij tekortkomingen heeft het bedrijf zes maanden de tijd om maatregelen te treffen. Indien het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet sluiten de aanvrager en Kiwa een certificatie-overeenkomst.

Controle
Nadat het certificaat is verleend voert Kiwa regelmatig opvolgingsaudits uit. Tijdens die bezoeken wordt beoordeeld of het kwaliteitsmanagementsysteem nog aan de normen blijft voldoen en er verbetering is van de kwaliteitsprestaties. Hierbij zijn zesmaandelijkse of jaarlijkse opvolgingsbezoeken mogelijk. Het certificaat is 3 jaar geldig. Na deze periode wordt een her-evaluatie van het volledige systeem uitgevoerd, de hercertificatie–audit.