Projectbegeleiding bezinktanks

Voor onze opdrachtgever hebben wij de volledige begeleiding en coördinatie gedaan van de grootschalige renovatie van tussenbezinktanks. Na droogzetting en schoonmaken zijn de oude aandrijflijn en draaiende delen volledig gedemonteerd en afgevoerd. Hierna hebben wij de nieuwe opbouw verzorgd conform de gewenste specificaties zodat de installatie weer voldoet aan de huidige normen en klaar is voor de toekomst.

Het project behelsde de renovatie van 6 tussenbezinktanks, welke gefaseerd zijn gerenoveerd zodat de waterzuivering in bedrijf is gebleven. In overleg met opdrachtgever zijn de specificaties bepaald voor de nieuwe inrichting en aandrijving van de installatie. Om het zuiveringsproces onverminderd door te laten gaan zijn de perioden van buitengebruikstelling van een tank aangegeven en is door een strakke en consequente projectbegeleiding binnen deze tijdslijnen opgeleverd.