slibpompen

Bartels Montage heeft binnen één week de gehele ombouw van de primaire slibpompenkelder verzorgd voor RWZI Rijen. De gehele installatie is gebouwd conform CE-richtlijnen met minimale downtime tijdens de ombouw.

Afgestemd ontwerp van slibpompenkelder

De pompenkelder is ontworpen in nauwe samenwerking met de klant. Hierbij zijn de wensen van de gebruiker zo veel mogelijk meegenomen. Het hoofddoel van het ontwerp is het verpompen van primair slib uit de voorbezinktanks van RWZI Rijen. Hierbij rekening gehouden met gebruikersgemak, geldende CE-normen, uit te voeren onderhoud aan de installatie en een minimale downtime tijdens de ombouw.

Werking primair slibpompenkelder

De primair slibpompenkelder bestaat uit een kelder met hierin drie droog opgestelde mono-pompen. Er is gekozen voor het 2+1 principe waarbij 1 pomp als reservestelling staat. Het nieuwe leidingwerk is in RVS316 uitgevoerd. Appendages met o.a. debietmeter zijn vervangen en de elektrische installatie is aangepast op de nieuwe situatie. De primair slibpompen worden aangestuurd vanuit het centrale SCADA-systeem op de zuivering waarbij d.m.v. een looptijd/wachttijd regeling de afvoer wordt bepaalt.

documentatie-slibpompen

Nazorg en documentatie

Voor oplevering is er door Bartels Montage samen met de klant een Site acceptance test (SAT) uitgevoerd. Door middel van een Site Acceptance Test wordt bepaald of systemen al dan niet voldoen aan de gewenste en vereiste specificaties opgegeven vanuit de klant.

Beheer- en onderhoudsplan, gebruikershandleiding, installatieveiligheidsdossier en compleet tekeningenpakket zijn door Bartels Montage verstrekt in het opleverdossier om zo Waterschap Brabantse Delta te voorzien in alle benodigde documentatie conform regelgeving.