intelligent pig

Waterschap Brabantse Delta inspecteert de afvalwaterpersleiding tussen rioolgemaal Oosterhout en de zuivering Dongemond met een nieuwe techniek ‘intelligent Pig’. Hiermee voert het waterschap Waterschap Brabantse Delta in deze leiding (doorsnede van 1 meter) metingen uit over een afstand van 1700 m.

Innovatieve techniek

De innovatieve inspectietechniek ‘intelligent Pig” is uitgerust met veel sensoren die in de leiding wordt gebracht en doormiddel van pompdruk in beweging komt. Hiermee worden vrijwel alle kenmerken van de leiding in beeld gebracht, zoals de wanddikte, lekkages, hoekverdraaiingen en ligging. De Pig heeft een doorsnede van bijna 1 meter en is ruim 2 meter lang.
Het grote voordeel is dat met deze innovatieve methode de leiding niet droog hoeft worden gezet. Met de oude methoden moest dat nog wel. Door deze techniek is het Waterschap Brabantse Delta nog beter in staat om de economische- en technische levensduur van de afvalwaterpersleiding in te schatten.

Geen onnodige vervanging

Er is door het waterschap in 2013 een inspectieplan opgesteld om in de volgende jaren het leidingsysteem te inspecteren. De leidingen die het meeste risico lopen worden als eerste aangepast. Dankzij de inspectiegegevens kunnen goede afwegingen gemaakt worden voor renovatie of vervanging in de toekomst. Het onnodig of te vroeg vervangen van de leidingen wordt hiermee voorkomen.

Snelle assistentie

Bartels Montage heeft door de assistentie bij de ombouw van rioolgemaal Oosterhout de- en montage zijn ruim binnen de door opdrachtgever gestelde grenzen gehaald. Op deze manier heeft het totale proces zo min mogelijk overlast heeft ondervonden.