pompinstallatie doornboslaan breda

Realisatie nieuwe en goede busverbinding 

Om een goede busverbinding naar Oosterhout te realiseren, als alternatief voor de auto, legt de aannemerscombinatie Rasenberg Wegenbouw en Colijn, in opdracht van de gemeente Breda, een aparte busbaan parallel aan het spoor aan. Buiten het viaduct over de Terheijdenseweg moet daarvoor ook een viaduct over de Doornboslaan gemaakt worden. De gemeente heeft er voor gekozen om naast de busbaan ook een fietspad aan te leggen. Het fietspad loopt van de Vuchtstraat tot de Oosterhoutseweg. Deze werkzaamheden vormen het sluitstuk van de infrastructuur die nodig is voor een goede busverbinding naar het centrum van Oosterhout vanaf het nieuwe station van Breda.

Realisatie van een deel van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer Verbinding (HOV-lijn) tussen Breda en Oosterhout.

In het kader van dit project wordt een busbaan aangelegd langs het spoor vanaf station Breda tot aan de Oosterhoutseweg. Een belangrijk onderdeel van het project betreft de kruising van de busbaan met de onderdoorgang Doornboslaan. Deze kruising wordt gerealiseerd middels een bus- en een fietsviaduct naast het bestaande spoorviaduct over de Doornboslaan. De bestaande folieconstructie van onderdoorgang wordt daarbij vervangen.

Waterafvoer Doornboslaan

Om het (hemel)water, wat zich ophoopt in de schacht van het viaduct, af te voeren is een pompinstallatie gerealiseerd. Hierbij heeft Bartels Montage de totale regie gehad van ontwerp tot uitvoering. De betonnen put is in eigen beheer uitgetekend waarna deze door Martens beton is gefabriceerd.

In de put zijn 3 pompen aanwezig welke zijn hergebruikt vanuit de oude situatie, het leidingwerk en de afsluiters zijn geheel vernieuwd en op de put aangepast. Aangezien de pompput langs een druk voet-/fietspad ligt is ter afdekking van de put gebruik gemaakt van een verzwaarde RVS luikconstructie welke is ingestort.