Revisie omloopschuiven schutsluis Benedensas

Om hoog water vanuit zee tegen te houden zijn de Deltawerken gebouwd. Voor toekomstig hoog water in de rivieren beschermt het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat ons. Dat is nu in uitvoering. Maar wat nou als het stormt, de rivieren een hoge waterstand hebben en de Deltawerken zijn gesloten?

De rivieren kunnen hun water dan niet meer kwijt op zee. Daarvoor wordt de waterberging Volkerak-Zoommeer ingezet. Deze waterberging kan 200 miljoen kuub extra water bergen en hierdoor wordt de waterstand op het Hollands Diep verlaagd. Deze maatregel draagt daarmee bij aan de veiligheid van 4 miljoen mensen.

De oudste sluis van het sluizencomplex Benedensas is de schutsluis uit 1824. Die zorgde ervoor dat bij vloed het water van het Volkerak niet landinwaarts stroomde. Tijdens eb kon via de sluis overtollig water (zoals regenwater) van de Steenbergsche Vliet naar het Volkerak stromen. De sluis is bijzonder, omdat het een van de oudere sluizen is van Nederland. De sluis heeft speciale waaierdeuren die nog goed zichtbaar zijn. Ook aanwezig zijn omloopschuiven welke in slechte staat waren. Voor onze opdrachtgever waterschap Brabantse Delta zijn 4 stuks schuiven gereviseerd.