Inspectie voor levensduur banner

Waterschappen en overheden zien inspectiewerkzaamheden aan bruggen, civieltechnische kunstwerken en gemalen vaak als een losse dienst. Voor ons zijn inspecties voor levensduur, conditiemetingen en nul-metingen een vast onderdeel van onze dagelijkse onderhouds- en constructiewerkzaamheden.

Inspectie voor levensduur

Onderhouds- of constructiewerk aan bestaande gemalen, stuwen of leidingen behoort al jarenlang tot onze dagelijkse werkzaamheden. De opdrachtgevers, meestal waterschappen, gemeenten of provincies, vinden het daarbij belangrijk om te weten hoe lang de levensduur van zo’n object nog is. Daarom voeren wij vaak vooraf al een conditiemeting uit. Die inspecties variëren van meting van de wanddikte van leidingen, speling op lagers van pompen tot inspectie van de algehele staat van een complete waterzuivering. Hierbij gaan wij verder dan een inspectie conform NEN 2767-4. Vanuit onze decennialange ervaring en expertise beoordelen wij de conditie van objecten in de waterketen zelfs op meer punten dan dat daarin omschreven is.

Plan van aanpak

Aan de hand van deze uitvoerige inspectie en risico-inventarisatie stellen we voor u een overzichtelijk en begrijpelijk rapport op. Dit vormt de basis voor een meerjarenonderhoudsplanning. In dit rapport wordt namelijk direct duidelijk welke vervolgstappen ondernomen moeten worden om de levensduur van objecten of elementen te verlengen, of wat er eventueel aan vervanging toe is. Ook geven wij u hierin precies aan waar de prioriteit ligt. Met dit alles kunt u moeiteloos een pakket van eisen opstellen en de werkzaamheden aanbesteden of direct uit laten voeren.

Dus, wilt u ook zekerheid over de conditie van waterzuiveringsinstallaties, gemalen of civieltechnische kunstwerken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en daag ons uit. Wij zijn niet voor niets de flexibele specialisten in de waterketen.