Dijkversterking Eiland van Dordrecht Bartels Montage

Delen van Wieldrechtse Zeedijk en Zeedijk aan de west- en oostkant van het Eiland van Dordrecht voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken versterkt worden. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een versterkingsplan opgesteld. In 2014 is gestart met de versterking. De versterkingswerkzaamheden buiten zijn in 2016 afgerond. Na de versterking zijn de dijken voor de komende 50 jaar veilig.

Bron: Waterschap Hollandse Delta

De combinatie Eiland van Dordrecht, waarin GMB  en Van Oord hun krachten hebben gebundeld, heeft de opdracht tot het ontwerpen en uitvoeren van dit project. Als onderdeel van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) past de combinatie 11 km dijk aan, wordt er 500 meter damwand aangebracht, verzet het 1.700.000 m3 grond, klei en zand en brengt de combinatie 25.000 ton aan asfaltverharding aan.

KWT heeft voor de combinatie beweegbare peilscheidingen mogen leveren. De meeste bijzondere hiervan was de aangepaste KSU compact, volledig naar de wensen van de klant. Hiervoor is er samenwerking geweest met Vink Kunststoffen voor het ontwerp van het glasvezel versterkt kunststof bordes (GVK) en zijn wij van Bartels montage ingeschakeld voor de plaatsing van het geheel. De samenwerking was van belang om alle componenten exact op elkaar aan te laten sluiten, zonder beperkingen aan de werking van de stuw toe te brengen. Weer een project om trots op te zijn!