Conditiemeting van civiele kunstwerken / NEN 2767-4

Bartels Montage is sinds kort NEN  2767-4 gecertificeerd. Dit certificaat is specifiek ontwikkeld voor iedereen die met Beheer & Onderhoud van civiele Kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen, stuwen enz.) te maken heeft.

In de lijn van de toenemende vraag en behoefte naar conditiemeting van gebouwen en vastgoed ontstaat er steeds meer vraag om conditiemetingen toe te passen op o.a. kunstwerken. De NEN 2767-4 biedt primair inzicht in de staat van onderhoud van gebouwen en objecten, maar geeft daarnaast een aanvullend inzicht bij bestekken, 0-metingen, coördineren van contracten en meerjarenonderhoudsplanningen door een eenduidige inspectiemethode voor te schrijven.

Op basis van een vastgestelde elementenlijst wordt een kunstwerk of object in kaart gebracht tot de individuele elementen met bouwdelen. Deze worden vervolgens beoordeeld op gebreken en krijgen door toepassing van de norm een conditiescore. Hiermee is het mogelijk om objecten op een objectieve wijze te vergelijken. De eenduidigheid en de objectiviteit van de NEN 2767-4 maken deze norm tot een uniek en uitermate geschikt instrument voor toekomstige inspecties.

Visuele inspecties volgens NEN 2767

Waar de NEN 2767 vooral gebaseerd is op visuele inspectie, gaat Bartels Montage in overleg met de opdrachtgever verder. Door middel van droogzetting kunnen ook delen van het object die zich normaal onder water bevinden. De technische staat van aandrijvingen, kleppen, scharnierpunten etc. worden op deze manier in kaart gebracht.

De uitkomsten van de conditiemeting worden geregistreerd door middel van een vastgelegde meet- en registermethode. De registratie geschiedt door een gecertificeerde inspecteur. Deze stelt van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiviteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore.

Na het uitvoeren van een conditiemeting NEN 2767 kan een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld worden. Wilt u graag meer informatie ontvangen? Wij vertellen u graag persoonlijk wat wij voor u zouden kunnen betekenen.